CHẤT LƯỢNG

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

– Với chính sách đảm bảo 100% sự hài lòng cho khách hàng, chúng tôi luôn ưu tiên chất lượng sản phẩm hàng đầu cho mọi đơn hàng.
– Chúng tôi quản lý nghiêm ngặt các quy định kiểm soát chất lượng để đảm bảo tất cả các sản phẩm vệ sinh và tươi ngon nhất.
– Nhà máy sản xuất của chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định Thực hành Sản xuất Tốt GMP và Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn Vệ sinh SSOP để đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe người dùng.
– Chúng tôi luôn đề cao các phương pháp đánh bắt bền vững và cam kết tham gia Dự án Cải thiện và nâng cao nghề Khai thác cá Việt Nam (FIP).
– Ngoài hoạt động sản xuất, chúng tôi còn chú trọng tham gia các hoạt động xã hội được đánh giá và chứng nhận hằng năm theo Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trách Nhiệm Xã Hội bởi tổ chức Sedex, đảm bảo giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

CHỨNG NHẬN

 • Nhà máy được đánh giá chứng nhận BRC mức A và đạt tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • EU code: 629
 • Chứng nhận phù hợp với các quy định an toàn thực phẩm về hoạt động kinh doanh thủy sản
 • Giấy chứng nhận HACCP
 • Chứng nhận Dolphin safe công nhận bởi Earth Island Institute
 • ISO 9001-2008
 • ISO 22000-2005
 • ICCAT
 • NOAA
 • FIP
 • Đánh giá Trách nhiệm xã hội (SMETA)
 • Chứng chỉ FDA Sensory Training
 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Kiểm soát phòng ngừa Liên minh (FSPCA)