Sản Phẩm

DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN THAM KHẢO CÁC SẢN PHẨM VITAMIN XỬ LÝ TS/CO VÀ BẢNG PHÂN TÍCH VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁ NGỪ VITAMIN XỬ LÝ TS/CO.

LƯU Ý: CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ RẰNG MẶT HÀNG VITAMIN NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG SAU KHI NẤU CHÍN THAY VÌ DÙNG ĐỂ LÀM SASHIMI