Tuyển Dụng

Bạn có muốn trở thành thành viên của Phuc Nguyen Seafood ?

Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi với các chuyên gia am hiểu và năng động trong ngành thủy sản, ở mọi mức kinh nghiệm.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin tuyển dụng đang diễn ra:

Các vị trí đang tuyển dụng:

  1. HACCP: số lượng 05
  2. Công nhân sản xuất: số lượng 100